Pananakop ng mga Kastila.Project Ease

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 11: ANG LABANAN SA PAGITAN NG ESPANYA AT ESTADOS UNIDOS
  |  Educational level: Year I

Description: 
Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod: Aralin 1: Ang Estados Unidos at Espanya Aralin 2: Ang Estados Unidos at Cuba Aralin 3: Ang Estados Unidos at Pilipinas


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I