Magandang Lokasyon ang Pilipinas

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 4: ANG KALINANGANG PILIPINO SA PANAHON NG BARANGAY
  |  Educational level: Year I

Description: 
May limang aralin sa modyul na ito: Aralin 1 – Ang Panlipunang Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng Barangay Aralin 2 – Ang Kalagayang Pangkultura mga Katutubong Pilipino Aralin 3 - Ang Pagdating ng Islam sa Pilipinas Aralin 4 – Ang Relihiyong Islam sa Panahon ng Barangay Aralin 5 - Impluwensya ng Islam sa Pamahalaan at Lipunang Muslim


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I