Yamang Tao

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 3: ANG IBA’T-IBANG MUKHA NG ATING LAHI
  |  Educational level: Year I

Description: 
Kapag nalaman mo ang ating pinagmulan,tiyak na ipagmamalaki mo ang ating lahi! Kaya’t simulan na natin ang ating pag-aaral. May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Pinagmulan ng Lahing Pilipino Aralin 2: Ang Sinaunang Pilipino sa Panahon ng Metal Aralin 3: Pag-unlad ng mga Pamayanang Pilipino sa Panahong Metal


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I