Aralin Panlipunan

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 18: ANG PILIPINAS SA PANUNUMBALIK NG DEMOKRASYA
  |  Educational level: Year I

Description: 
Dito sa modyul na ito, pagtutuunan natin ang tunay na puwersang nakapagpabagsak sa diktadurya at nakapanumbalik sa demokrasyang tinatamasa natin sa ngayon. May tatlong araling inihanda para sa iyo: Aralin 1 : Ang Pagbubuwis ang Buhay ni Ninoy Aquino at Pag-usbong ng Pambansang Pagkakaisa Aralin 2 : Ang EDSA at ang “People Power” Aralin 3 : Ang Pamahalaang Aquino at Panunumbalik ng Demokrasya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 17: ANG PILIPINAS SA ILALIM NG BATAS MILITAR
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, liliwanagin sa iyo ang mga dahilan ng pagkadeklara ng Batas Marsyal ni Pangulong Marcos at ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng Batas Militar.Gagabayan ka ng modyul sa pagdedesisyon kung nararapat o hindi ang batas militar sa ating bansa. Subalit nasa iyo pa rin ang huling paspapasya.Ang matututunan mo sana sa modyul na ito ay magsilbing aral upang hindi na maulit ang masamang karanasan nating mga Pilipino. May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Batas Marsyal at Mga Dahilan sa Pagdedeklara Nito Aralin 2: Ang Awtoritaryanismong Konstitusyonal ng Pamahalaang Marcos Aralin 3: Mga Pagbabagong Dulot ng Batas Marsyal

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I<

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 16: ANG PAGBABAGO SA IBA’T IBANG PAMAMAHALA
  |  Educational level: Year I

Description: 
Tatalakayin sa modyul na ito ang mga naging ambag ng anim na pangulong naglingkod sa simula ng pagsasarili ng Pilipinas matapos ang panahon ng mga Amerikano. Tinatwag ang panahong iyon sa Ikatlong Republika. Handa ka na bang malaman ang kanilang naitulong sa pamamahala ng ating bansa. May anim na maiikling aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Pamamahala ni Manuel Roxas Aralin 2: Pamamahala ni Elpidio Quirino Aralin 3: Pamamahala ni Ramon Magsaysay Aralin 4: Pamamahala ni Carlos P. Garcia Aralin 5: Pamamahala ni Diosdado Macapagal Aralin 6: Pamamahala ni Ferdinand E. Marcos

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 15: PANANAKOP NG HAPON AT REAKSYON NG MGA PILIPINO
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, itutuloy natin ang pag-aaral ng mga kaganapan noong panahon ng Hapon. Sisikaping sagutin ng modyul ang mga tanong na ito: ano ang uri ng pamamahala ng mga Hapon at ano ang pamamaraan ng mga Pilipino upang labanan ang kanilang karahasan? Ano ang mga ipinakitang kabayanihan ng mga Pilipino na magsisilbing halimbawa sa mga kabataan sa ngayon? May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Motibo ng Hapon sa Pagsakop sa Pilipinas Aralin 2: Pamamahala at Pamamalakad ng mga Hapon Aralin 3: Pagkilos at Pakikilaban ng mga Pilipino

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 14: ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
  |  Educational level: Year I

Description: 
May apat na araling inihanda para sa iyo upang mapalawak ang iyong kaalaman: Aralin 1 - Ang Pagsiklab ng Digmaan sa Pasipiko Aralin 2 - Ang Maynila bilang Open city Aralin 3 - Ang Pagbagsak ng Bataan at ang Death march Aralin 4 - Ang Pagbagsak ng Corregidor at Pagsuko sa mga Hapon

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 13: ANG PAGHAHANDA PARA SA PAGSASARILI
  |  Educational level: Year I

Description: 
May limang aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Patakaran at Batas Tungo sa Pagsasarili Aralin 2: Ang mga Komisyon ng Pilipinas(Komisyong Schurman at Komisyong Taft) Aralin 3: Ang Asembleya Filipina Aralin 4: Mga Misyong pangkalayaan(Batas Hare-Hawes-Cutting at Batas Tydings-Mc Duffie) Aralin 5: Ang Saligang-Batas ng 1935 at ang Pamahalaang Komonwelt

 

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 12: ANG PANANAKOP NG MGA AMERIKANO
  |  Educational level: Year I

Description: 
May anim na aralin sa modyul na ito: Aralin 1. Ang Putok na Nagpasiklab ng Alitan sa Pagitan ng mga Pilipino at Amerikano Aralin 2. Ang Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino Aralin 3. Pilipinisasyon Tungo sa Pamahalaang Nagsasarili Aralin 4. Mga Patakaran at Pagbabagong Pangkabuhayan Aralin 5. Mga Panlipunang Pagbabago Aralin 6. Mga Kilusang Mesianiko Laban sa mga Amerikano


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 11: ANG LABANAN SA PAGITAN NG ESPANYA AT ESTADOS UNIDOS
  |  Educational level: Year I

Description: 
Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod: Aralin 1: Ang Estados Unidos at Espanya Aralin 2: Ang Estados Unidos at Cuba Aralin 3: Ang Estados Unidos at Pilipinas


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 10:TUNGO SA PAGTATATAG NG PAMAHALAANG PILIPINO
  |  Educational level: Year I

Description: 
May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Pagtatatag ng Pamahalaang Diktadura Aralin 2: Pamahalaang Rebolusyunaryo sa Cavite Aralin 3: Ang Unang Republika sa Malolos


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 9: ANG REBOLUSYONG PILIPINO TUNGO SA KALAYAAN
  |  Educational level: Year I

Description: 
May limang aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Pilosopiya at Layunin ng Katipunan Aralin 2: Ang Sigaw sa Pugad Lawin at ang Paglaganap ng Rebolusyon Aralin 3: Ang Pag-aagawan sa Liderato ng Katipunan Aralin 4: Ang Kasunduan sa Biak-na-Bato at Pagsuko ng mga Rebolusyonaryo Aralin 5: Ang Pagpapatuloy ng Rebolusyon at Pagbuhay na muli sa Katipunan


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I