El Filibusterismo

Project EASE FILIPINO IV Modyul 12 : Pagsusuri sa Akda Batay sa Iba’t ibang Pananaw
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Ngayon, isa na namang modyul ng El Filibusterismo ang pag-aaralan mo. Makikilala mo rito ang iba pang mga tauhan nito, at ang paghahasik ng galit ng ating pambansang bayani laban sa mga mapaniil na kastila. Malalaman mo rin dito ang iba pang kanser o sakit ng lipunan na siyang nais ipabatid sa atin ni Dr. Jose Rizal.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO IV Modyul 12 : Pagsusuri sa Akda Batay sa Iba't ibang Pananaw