Asyano

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 21: PAKIKIPAG-UGNAYANG ASYANO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Habang papalaki ang mga pamayanan, paparami rin ang pangangailangan ng tao, kinakailangang mapabilis ang paggawa ng mga bagay na kailangan ng lahat. Walang pamayanan o bansa ang makapagsasabi na taglay nya ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Bawat isa ay may pagkukulang kung kaya kailangang makipagugnayan sa ibang bansa. Ito ang nagbigay-daan sa pagkakatatag ng iba’t ibang samahan sa Asya na humahangga sa iba pang dako ng daigidig gaya ng Pasipiko, Europa, Latin Amerika at Africa. Lahat ng kaganapang ito ang tatalakayin ng modyul na ito. May tatlong araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: • Aralin 1: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) • Aralin 2: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) • Aralin 3: Asia-Europe Meeting (ASEM), Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC), at Asia-Africa Summit

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 12: SISTEMANG PULITIKAL SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga sistemang pulitikal na itinatag ng mga Asyano. Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod na aralin: Aralin 1: Mga Uri ng Pamahalaan sa Asya Aralin 2: Ang Sistemang Pulitikal ng Ilang Bansa sa Asya Aralin 3: Mga Katangian ng Mabuting Pinuno

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 11: PAMILYANG ASYANO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Kumusta ka na? Handa ka na ba sa ating talakayan? Ang paksang ating tatalakayin sa modyul na ito ay hindi malayo sa iyong personal na karanasan sapagkat bahagi ka nito. Ito ay tungkol sa pamilya at sa pamilya pa ng ibang Asyano. Dito ay tutuklasin natin kung ang ating pamilya, ang pamilyang Filipino, ay tulad rin o naiiba sa iba pang pamilyang Asyano. Susuriin natin ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba-iba. Sino sino kaya ang bumubuo sa kanila? Katulad din kaya ng tungkulin ng bawat miyembro sa ating pamilya ang kanilang mga miyembro? Nahaharap din kaya sila sa mga suliraning katulad ng kinakaharap ng mga pamilyang Filipino. Iyan at iba pa ang matutunan natin dito sa modyul na ito. Kaya’t halika na at simulan na natin ang ating pag-aaral.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 9: LARAWAN NG NASYONALISMONG ASYANO
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa nakaraang modyul ay nailarawan ang pagtugon ng mga Asyano sa kolonyalismo. Napag-aralan din natin ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagsibol at pag-unlad ng nasyonalismo sa iba’t ibang rehiyon sa Asya. May dalawang araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Anyo at Katangian ng Nasyonalismo Aralin 2: Komunismo: Anyo ng Nasyonalismo

Project EASE (Effective Alternative Secondary Educa

Project EASE FILIPINO IV Modyul 7 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Feminismo
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Pamilyar ka ba sa mga akdang Asyano? Sa modyul na ito’y matutunghayan mo ang dalawang akdang Asyano, ang una’y mula sa Indonesia kung saan isang liham ng isang Prinsesang Javanese ang iyong mababasa. Ito’y tumatalakay sa kagustuhan niyang makalaya sa paniniwala sa kanilang bayan na ang mga babae’y pantahanan lamang. Ang akdang aking tinutukoy ay ang Kay Estella Zeehandelaar, isinalin ito sa ating wika ng magaling na manunulat na si Ruth Elynia S. Mabanglo.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO IV Modyul 7 : <