paniniwala o pilosopiya sa buhay

Project EASE FILIPINO III Modyul 20 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Panlipunan o Sosyalismong Pananaw
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Description: 
Sa pagkakataong ito, isa pang aralin ang mababasa at mapag-aaralan mo. Kaugnay nito, nais kitang tanungin. Nakapasok ka na ba sa isang bilangguan? Tinatanong lang kita, hindi ibig sabihin na ikaw ay nabilanggo. Alam mo bang iba’t ibang uri ng tao na may iba’t ibang uri ng kasalanan ang nakakulong?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 20 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Panlipunan o Sosyalismo