Pananaw at Paniniwala sa Buhay

Project EASE FILIPINO III Modyul 15 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Panlipunan o Sosyalismong Pananaw
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Description: 
Maitanong ko lang… Saan ka ba nabibilang sa uri ng mga mamamayang naninirahan sa ating bansa, sa mahihirap ba? Sa mayayaman? O sa mga mamamayang nasa katamtamang antas ng pamumuhay? Minsan o kadalasan, may mga pinagbabatayan tayo kung kailan masasabing mayaman o mahirap ang isang indibidwal. Kailan nga ba talagang masasabing mayaman o mahirap ang isang tao? Makikita ba ito sa uri ng pamumuhay na taglay nila? Sa paraan ng kanilang pananalita? Sa mga pagkaing natitikman sa araw-araw? Tama! Ilan lamang ito sa ating ginagawang batayan kung kailan masasabing ang isang tao ay mayaman o mahirap.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 15 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Panlipunan o Sosyalismo