Mga Makasaysayang Pook ng Maynila

Project EASE FILIPINO III Modyul 14 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Realismo at Pormalismo
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Description: 
Matanong nga kita, ikaw ba ang taong mapanghusga sa kapwa? Mareklamo? At mapagbintang? Maraming nagiging biktima ng maling akala. Minsan, tayo ang nagiging instrumento upang mapariwara ang iba subalit kung magiging maingat lamang tayo sa ating mga kilos, pananalita at gawain, tiyak na maiiwasan ang di-magagandang pangyayari gaya ng pagkapahamak ng ating kapwa, pagkasira ng isang magandang relasyon, paglalayo ng magkaibigan, pagtatanim ng galit sa puso, pagkawasak ng tahanan at iba pang negatibong bunga ng pangyayari at emosyon.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 14 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Realismo at Po