Pangunahing Tauhan ng Noli Me Tangere

Project EASE FILIPINO III Modyul 12 : Pagkilala sa mga Pangunahing Tauhan ng Nobelang Noli Me Tangere
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year III

Description: 
Muli ay naghanda ako ng modyul na tutulong sa iyo upang mapaunlad at mapayaman ang iyong mga kasanayan sa pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Sa mga araling inihanda ko,makikilala mo ang mga pangunahing tauhan sa nobelang nabanggit. Malalaman mo rin ang mga napipinto nilang suliranin. Dito ay masusuri mo rin ang pagiging makatotohanan ng mga tauhang ito.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO III Modyul 12 : Pagkilala sa mga Pangunah