Mga Kahulugan na salita

Project EASE FILIPINO II Modyul 2 : Heograpiya ng Asya Salita Ayon sa Tindi ng Ipinahahayag Tekstong Argumentativ
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Description: 
Marami sa ating mga kababayan ang naghahangad na marating ang iba’t ibang bansa sa Asya tulad ng Japan, Korea, Thailand, Vietnam at iba pang bansang may magagandang tanawing maipagmamalaki at makulay na kulturang gaya ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makapunta sa mga nabanggit na bansa. Gayunman, mapalad ka pa rin sapagkat sa araw na ito’y madaragdagan ang iyong kaalaman tungkol sa heograpiya ng Asya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang ito?


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II