Saknong ng Tula

Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 7 : Ako ang Iyong Konsensya
  |  Educational level: Year IV

Description: 
Kumusta ng muli mag-aaral? Ang tao ay isang misteryo, tanging ikaw lamang ang maaaring makapagbunyag ng iyong sarili sa ibang nilalang. Subalit dahil sa konsensya, naipahahayag ang katotohanan. Ang mga mata raw ang bintana ng ating kaluluwa. Dito ay naaaninag ang nilalaman ng ating puso at damdamin. Pansinin ang taong may itinatagong kasinungalingan, asahan mong sa iyong mata ay hindi makatingin.


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2