Kalagayang Panlipunan ng mga Kababaihan sa Asya

Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 20: Mga Pangunahing Isyu at Suliranin ng Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Matutunghayan mo sa modyul na ito ang mga isyung kinakaharap ng Asya na maaari ring kinakaharap ng mga karatig-bansa sa buong mundo. Mahalagang maunawaan mo ang mga ugat ng pinagmulan ng isyu, suliranin, krisis at mga hakbanging isinagawa upang maisaayos ang kalagayan ng pamumuhay sa Asya. Lahat ng ito ay matatalakay at mapag-aaralan mo sa Modyul 21. May anim na araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: • Aralin 1: Karapatang Pantao, • Aralin 2: Terorismo, • Aralin 3: Populasyon, Likas na Pinagkukunang-Yaman at Kapaligiran, • Aralin 4: Ang Nagbabagong Kalagayang Panlipunan ng mga Kababaihan sa Asya, • Aralin 5: Ang “Human Immuno-Deficiency Virus” (HIV) / “Acquired Immune Deficiency Syndrome” (AIDS), • Aralin 6: Globalisasyon