Ekonomiya ng Asya

Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 15: Ang Ekonomiya sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
“Economic Miracle”, iyan ang madalas na sinasabi kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa ekonomiya ng Asya. Bakit? Marami ang hindi makapaniwala sa mabilis na pag-unlad ng rehiyon. Sa dami nga namang pinagdaanang krisis ng rehiyon kagaya ng pananakop, digmaan, kalamidad, at iba pa, hindi madaling tanggapin ng iba na parang himalang agad na nakabangon ang Asya. Bagama’t may mga bansa pa ring mabagal ang pag-unlad, higit na nakararami ang patungo sa landas ng pag-unlad. Ano na nga ba ang kalagayan ng ekonomiya ng Asya sa kasalukuyan? Malalaman mo ang kasagutan matapos mong mapag-aralan ang modyul na ito. May araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Katangian ng Ekonomiya ng Asya, Aralin 2: Ang Pagpapaunlad sa Ekonomiya ng Asya, Aralin 3: Antas ng Pagsulong at Pag-unlad sa Asya, Aralin 4: Ekonomiya ng Asya sa Ngayon, Aralin 5: Neo-kolonyalismo