Pagbabago ng Pamaraan sa Pamumuhay

Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 14: Panahon ng Eksploras at pagpalawak ng Teritoryo
  |  Educational level: Year II

Description: 
Noong ika-14 na siglo ang mga Europeong manlalakbay at mandaragat ay nagsimulang maghanap ng panibagong ruta sa karagatan upang makipagkalakalan sa mga bansa sa Asya. Dala-dala nila ang paniniwalang marami silang matatagpuang mga mineral, yamang likas, spices at makokonberto ang mga katutubong matatagpuan nila sa mga isla sa Kristiyanismo. Ito ang naging simula ng ugnayan sa pagitan ng Kanluran at ibang bahagi ng daigdig sa pamamagitan ng kanilang mga kalakal at kabihasnan. May tatlong araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Unang Eksplorasyon, Aralin 2: Mga Pangkatubigang Imperyo, Aralin 3: Pagbabago ng Pamaraan sa Pamumuhay.