mga mahahalagang pangyayaring naganap sa Asya

Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 4: Ang Pag-unlad ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang modyul na ito ay tungkol sa pag-unlad ng sinaunang kabihasnan sa Asya. Matututunan mo dito ang mahahalagang pangyayari sa pag-unad ng kabihasnan sa iba’t ibang bahagi ng Asya. Kasama din dito ang epekto ng mga sinaunang kabihasnan sa pagbuo ng iba pang kabihasnan tulad ng sa Timog Silangang Asya at higit sa lahat ay malalaman mo ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa ating pamumuhay. May tatlong araling inihanda para sa inyo sa modyul na ito: Aralin 1: Mahahalagang Pangyayari sa Pag-unlad ng Kabihasnan, Aralin 2: Epekto ng mga Sinaunang Kabihasnan sa Pagbuo ng Iba Pang Kabihasnan, Aralin 3: Mga Kontribusyon ng mga Sinaunang Kabihasnan