teknolohiya

Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 3: Sinaunang Kabihasnan sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang modyul na ito ay tungkol sa sinaunang kabihasnan sa Asya. Makatutulong ito upang lumawak ang ating kaalaman ukol ebolusyong bayolohikal ng sinaunang tao, Matutunan din natin ang mga katangian ng kabihasnang Sumer, Indus, at Tsina at ang mga implikasyon nito sa pagkakaroon ng mga imperyo sa Asya. Sana matutunan mo ang lahat ng mga araling inihanda para sa iyo. May limang araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ebolusyong Bayolohikal ng mga Sinaunang Tao sa Asya, Aralin 2: Panahon ng Paleolitiko, Neolitiko, at Metal, Aralin 3: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Tsina), Aralin 4: Pag-unlad ng Kabihasnan at Pagtatag ng mga Imperyo sa Asya, Aralin 5: Kaisipang Pinagbatayan sa Sinaunang Kabihasnan.