klasisismo ng akda

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 21: Mga Huling Pagsubok Tungo sa Masayang Wakas
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Mahal kong estudyante, naniniwala ka ba sa sumpa? Na kapag sinuway mo ang magulang mo at isinumpa ka niya ay matutupad ang masamang kahilingan ng iyong magulang at gagapang kang parang ahas, kung ito ang sumpa niya sa iyo? Tunghayan mo kung paanong napagtagumpayan ng magkasintahan ang lahat ng pagsubok, kabilang na ang sumpa ng isang ama, na kinailangan nilang pagdaanan bago sila nagtagumpay. Pag-aaralan mo sa modyul na ito ang ikaapat at huling bahagi ng koridong Ibong Adarna. Natatandaan mo ba kung ano ang korido? Ang korido ay mahabang tulang pasalaysay tungkol sa mga pakikipagsapalarang hindi nagaganap sa tunay na buhay pero nabibigyang buhay ng mayamang imahinasyon.