komposisyong nagpapakita ng sanhi at bunga

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 18: Pagbibigay-Dahilan o Katwiran sa Kilos ng Kapwa at Pagpapahayag ng Sanhi at Bunga
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Hello! Isang masayang paanyaya sa mundo ng kaalaman ang hatid ng modyul na ito! Sa bawat pahina ay matututuhan mo ang sanhi at bunga ng mga kaganapan sa iyong paligid, paggamit ng salitang nagbibigay-pahiwatig sa kahulugan ng mahirap na salita, at pagtukoy sa mga detalye na sumusuporta sa pangunahing ideya – sa pamamagitan ng mga akdang may kaugnayan sa kolonyalismo at kamalayang panlipunan. Tayo na at samantalahin ang magandang pagkakataong ito!