pagsulat ng anekdota – sariling anekdota at anekdota ng ibang tao

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 16: Pagsulat ng Anekdota
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Kung sa mga naunang modyul ay naging seryoso ka habang binabasa mo ang mga aralin, sa modyul na ito ay medyo mapapangiti ka sapagkat di-seryoso ang mababasa mong teksto. Nais mong malaman kung bakit? Simple lang ang aking maisasagot.. Ang pagkadi-seryoso ng mababasa mong teksto ay isa sa mga katangian ng bagong akda na matututuhan mo. Ang tawag dito’y anekdota. Ngayon mo lang narinig ang salitang ito? Alam mo ba kung paano ito isinusulat? Mangyari, ang aralin sa modyul na ito ay nauukol sa pagsulat ng anekdota.