panukala at reaksyon tungkol sa binabasang teksto at proposisyon

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 15: Pagsasalaysay at Pagbuo ng mga Reaksyon sa mga Idea, Proposisyon at Panukala
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Saan tayo pupunta? Ipapasyal kita sa EDSA! Isa ito sa pinakamahabang lansangan sa Metro Manila. Iba’t ibang sasakyan ang dumadaan dito araw-araw. Maraming matataas na gusali ang matatagpuan dito. Babalikan natin ang mga nakaraang pangyayari sa Epifanio de los Santos Aveñue o EDSA kaya marami kang makikilalang personalidad, matutuklasang alaala at matutunang aral mula sa ating kasaysayan. Sa tulong ng modyul na ito, masaya mong makikita ang kwento ng mga Pilipino tungkol sa People Power sa EDSA noong Pebrero 1986 at Pager Revolution ng EDSA DOS noong Enero 2001. Gagamitin rin natin ang paksang ito para matamo mo ang ilang kasanayang pangwika.