katangian ng isang informativ na teksto

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 14: Pagtukoy ng Pangunahing Kaisipan at Pagbuo ng Hinuha
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa pamamagitan ng pag-aaral ng modyul na ito magagawa mong maglakbay sa mga lugar na itinuturing na pamana ng mga Pilipino sa kasaysayang pandaigdig. Kasabay ng pag-aaral mo tungkol dito ang paglinang ng mga kasanayang pangwika, tulad ng pagkilala ng mga salitang magkasingkahulugan at magkasalungat, pagkilala at pagpapatibay ng isang ideya at pagbubuo ng hinuha mula sa isang impormasyon. Ginamit din sa modyul na ito ang mga tekstong informativ kaya malalaman mo rin ang mga katangiang dapat taglayin ng isang imformativ na teksto.