proposisyon

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 8: Pagbibigay-kahulgan sa mga Simbolo, Pahiwatig at Imahe
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Bakit kaya mas kinagigiliwan ng iba ang manood na lamang ng telebisyon, makinig ng balita sa radyo at magbasa ng mga tabloid? Bakit kaya kinatatamaran nila ang pagbabasa? Isang dahilan kung bakit kinatatamaran ng marami ang pagbabasa ng mga akdang pampanitikan ay dahil sa mahirap daw itong maunawaan. Bukod sa mga malalalim na salita, gumagamit pa ito ng mga simbolo, imahe, at pahiwatig na kailangang pag-isipang mabuti ng mambabasa upang maintindihan niya ang kabuuan ng akda. Kaya sa modyul na ito, tuturuan kitang kumilala sa mga simbolo/imahe, at mga pahiwatig na ginamit ng awtor sa kanyang akda. Tuturuan din kitang matukoy ang pangunahing paksa ng isang teksto at kung paano mo maipapahayag ang iyong saloobin ukol dito, positivo o negativo man.