hiram na salita

Project EASE FILIPINO 1 Modyul 1: Pagkilala sa Tekstong Informativ at Panghihiram ng mga Salita
Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Description: 
Karaniwan na sa usapan ng mga kabataang tulad mo na marinig ang ganito: “Gigimik ako mamaya, sama ka!” “ May Friendster ka ba?” “Taym na, baka tayo maleyt.” Taglish? Filipino? Filipino ang wikang iyan. May mga hiram na salita nga lamang. Paano ba ang paghiram ng mga salita? Isa ito sa matututuhan mo. Gayundin, matututuhan mong magsuri ng mga sanhi at bunga ng mga pangyayari,at ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pahayag. Sisikapin ng modyul na ito na matulungan kang higit na malinang ang iyong mga kasanayan at pag-unawa sa mga tekstong informativ. Huwag kang mag-alala. Tulad ng sabi ko, tutulungan ka ng modyul na ito.

Ano ang matututunan mo?


Inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan, sa pag-aaral ng modyul
na ito: