Araling Panlipunan

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 22: ANG PAMBANSANG BADYET
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, pagtutuunan naman natin ng ibayong pansin ang pag-aaral ng Pambansang Badyet, ang mga pinagkukunan ng kita ng pamahalaan, ang proseso ng pagba-badyet, at mga iba pang detalye na may malaking kinalaman sa paglalaan ng pamahalaan ng sapat na halaga sa iba’t ibang gastusin nito. Ang mga paksang ng aralin sa modyul na ito ay ang mga sumusunod: Aralin 1: Ano ang Badyet at ang Pinagkukunan Nito Aralin 2: Ang Proseso ng Pampublikong Pagbabadyet Aralin 3: Ang Balangkas ng Badyet ng Pilipinas

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 21: PAMAHALAAN AT KAPANGYARIHAN
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, pagtutuunan natin ng pansin ang pag-aaral tungkol sa pamahalaan ng Pilipinas: ang iba’t ibang mga sangay nito, ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga pinuno, at iba pang mga kaalaman na makatutulong sa mas malalim na pagkakaunawa mo sa pamahalaan ng Pilipinas. May limang aralin kang haharapin: Aralin 1: Ang Balangkas ng Pamahalaang Pilipinas Aralin 2: Ang Sangay Tagapagpaganap Aralin 3: Ang Sangay Tagapagbatas Aralin 4: Ang Sangay Tagahukom Aralin 5: Ang Mga Komisyong Konstitusyonal Aralin 6: Ang Pamahalaang Lokal

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 20: ANG SALIGANG BATAS AT MGA PATAKARAN AT PRINSIPYO
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, unawain natin kung ano ang nagpapatatag ng atin pamahalaan. Unawain natin kung ang ating bansa ay isang nasyon o isa nang estado Ano ang mga elemento ng isang estado? Saan nagsimula ito? Bilang elemento na estado, ano ang pamahalaan at ano ang gampanin nito? At sa pagpapatatag ng atin pamahalaan, ano ang gampanin ng saligang batas? May saligang batas ba an Pilipinas? Ang lahat ng mga tanong na iyon ay sasagutin natin sa modyul na ito. Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod na aralin: Aralin 1: Estado, Nasyon, at Mga Teorya Hinggil sa Pagbuo ng Estado Aralin 2: Ang Pamahalaan Aralin 3: Ang Konstitusyon o Saligang batas Aralin 4: Ang Saligang Batas ng Pilipinas

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 19: ANG PILIPINAS SA KASALUKUYANG PANAHON NG PAGPAPATATAG
  |  Educational level: Year I

Description: 
Ang modyul na ito ay tatalakay sa mga pagbabagong pandaigdigan sa pagpasok ng dekada nubenta. Titingnan kung papaano hinarap ang mga pagbabagong ito ng pamahalaang Fidel Ramos, Joseph Ejercito Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo. Tutugunan din ng mga aralin ang mga aral na ating natutuhan sa mahahalagang kaganapan sa mga panahong ito katulad ng EDSA DOS. Ang mga aral na ito ay maaaring maging saligan tungo sa isang bansang mapayapa at maunlad sa kasalukuyang panahon ng pagpapatatag.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 18: ANG PILIPINAS SA PANUNUMBALIK NG DEMOKRASYA
  |  Educational level: Year I

Description: 
Dito sa modyul na ito, pagtutuunan natin ang tunay na puwersang nakapagpabagsak sa diktadurya at nakapanumbalik sa demokrasyang tinatamasa natin sa ngayon. May tatlong araling inihanda para sa iyo: Aralin 1 : Ang Pagbubuwis ang Buhay ni Ninoy Aquino at Pag-usbong ng Pambansang Pagkakaisa Aralin 2 : Ang EDSA at ang “People Power” Aralin 3 : Ang Pamahalaang Aquino at Panunumbalik ng Demokrasya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 17: ANG PILIPINAS SA ILALIM NG BATAS MILITAR
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, liliwanagin sa iyo ang mga dahilan ng pagkadeklara ng Batas Marsyal ni Pangulong Marcos at ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng Batas Militar.Gagabayan ka ng modyul sa pagdedesisyon kung nararapat o hindi ang batas militar sa ating bansa. Subalit nasa iyo pa rin ang huling paspapasya.Ang matututunan mo sana sa modyul na ito ay magsilbing aral upang hindi na maulit ang masamang karanasan nating mga Pilipino. May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Batas Marsyal at Mga Dahilan sa Pagdedeklara Nito Aralin 2: Ang Awtoritaryanismong Konstitusyonal ng Pamahalaang Marcos Aralin 3: Mga Pagbabagong Dulot ng Batas Marsyal

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I<

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 16: ANG PAGBABAGO SA IBA’T IBANG PAMAMAHALA
  |  Educational level: Year I

Description: 
Tatalakayin sa modyul na ito ang mga naging ambag ng anim na pangulong naglingkod sa simula ng pagsasarili ng Pilipinas matapos ang panahon ng mga Amerikano. Tinatwag ang panahong iyon sa Ikatlong Republika. Handa ka na bang malaman ang kanilang naitulong sa pamamahala ng ating bansa. May anim na maiikling aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Pamamahala ni Manuel Roxas Aralin 2: Pamamahala ni Elpidio Quirino Aralin 3: Pamamahala ni Ramon Magsaysay Aralin 4: Pamamahala ni Carlos P. Garcia Aralin 5: Pamamahala ni Diosdado Macapagal Aralin 6: Pamamahala ni Ferdinand E. Marcos

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 15: PANANAKOP NG HAPON AT REAKSYON NG MGA PILIPINO
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, itutuloy natin ang pag-aaral ng mga kaganapan noong panahon ng Hapon. Sisikaping sagutin ng modyul ang mga tanong na ito: ano ang uri ng pamamahala ng mga Hapon at ano ang pamamaraan ng mga Pilipino upang labanan ang kanilang karahasan? Ano ang mga ipinakitang kabayanihan ng mga Pilipino na magsisilbing halimbawa sa mga kabataan sa ngayon? May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Motibo ng Hapon sa Pagsakop sa Pilipinas Aralin 2: Pamamahala at Pamamalakad ng mga Hapon Aralin 3: Pagkilos at Pakikilaban ng mga Pilipino

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 14: ANG PILIPINAS SA PANAHON NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
  |  Educational level: Year I

Description: 
May apat na araling inihanda para sa iyo upang mapalawak ang iyong kaalaman: Aralin 1 - Ang Pagsiklab ng Digmaan sa Pasipiko Aralin 2 - Ang Maynila bilang Open city Aralin 3 - Ang Pagbagsak ng Bataan at ang Death march Aralin 4 - Ang Pagbagsak ng Corregidor at Pagsuko sa mga Hapon

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 13: ANG PAGHAHANDA PARA SA PAGSASARILI
  |  Educational level: Year I

Description: 
May limang aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Patakaran at Batas Tungo sa Pagsasarili Aralin 2: Ang mga Komisyon ng Pilipinas(Komisyong Schurman at Komisyong Taft) Aralin 3: Ang Asembleya Filipina Aralin 4: Mga Misyong pangkalayaan(Batas Hare-Hawes-Cutting at Batas Tydings-Mc Duffie) Aralin 5: Ang Saligang-Batas ng 1935 at ang Pamahalaang Komonwelt