Araling Panlipunan

Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 3: Sinaunang Kabihasnan sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang modyul na ito ay tungkol sa sinaunang kabihasnan sa Asya. Makatutulong ito upang lumawak ang ating kaalaman ukol ebolusyong bayolohikal ng sinaunang tao, Matutunan din natin ang mga katangian ng kabihasnang Sumer, Indus, at Tsina at ang mga implikasyon nito sa pagkakaroon ng mga imperyo sa Asya. Sana matutunan mo ang lahat ng mga araling inihanda para sa iyo. May limang araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Ebolusyong Bayolohikal ng mga Sinaunang Tao sa Asya, Aralin 2: Panahon ng Paleolitiko, Neolitiko, at Metal, Aralin 3: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Tsina), Aralin 4: Pag-unlad ng Kabihasnan at Pagtatag ng mga Imperyo sa Asya, Aralin 5: Kaisipang Pinagbatayan sa Sinaunang Kabihasnan.


Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 2: Yamang Tao sa Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Katangi-tangi ang mga Asyano. May sarili silang awit, tula, pangarap, at adhikaing hangaan. Sila ay mga taong may maningning na kinabukasan sa lahat ng larangan. Marami na silang hinarap na digmaan, kalamidad, at mabigat na suliranin, subalit ang Asyano ay tumatayo, taas-noo, at humahanap ng solusyon. Ang Asyano ay may kakayahang makabangong muli sa anumang kasawian, kapahamakan, o suliraning dumarating sa kanilang buhay. Sila ay tulad ng punong kawayan na dagliang tatayo makalipas ihapay ng bagyo. May tatlong araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Komposisyon Etniko ng mga Rehiyon, Aralin 2: Antas ng Kabuhayan sa mga Bansang Asyano sa Lebel ng Teknolohiya, Aralin 3: Populasyon, Komposisyon Ayon sa Gulang, Haba ng Buhay, Kasarian, at Bilang ng Marunong Bumasa at Sumulat


Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 1: Heograpiya ng Asya
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa pag-aaral ng kasaysayan, mahalagang maunawaan ang kaugnayan ng heograpiya sa kasaysayan at kultura ng mga tao sa mga bansang Asyano. Ang heograpiya ay nagmula sa dalawang salitang Griyego – ang geo (daigdig) at graphein (magsulat). Ito ay nangangahulugan ng paglalarawan ng ibabaw o balat ng lupa. Ang heograpiya ay maraming kinukuhang datos sa iba’t ibang agham pisikal, bayolohikal, at sosyal. Ito ay nagbibigay liwanag sa pagkakaayos o distribusyon ng bawat pangyayari at kahulugan nito sa paninirahan ng tao sa isang pook. Sa pagunawa sa simula ang mga yamang-lupa ay nakapagbigay sa historyador ng mga kabatiran kung paano ginagamit ang mga ito. May tatlong araling inihanda para sa iyo: Aralin 1: Ang Katangiang Pisikal Aralin 2: Mga Rehiyon Sa Asya Aralin 3: Mga Pinagkukunang Yaman


ARALING PANLIPUNAN 1: Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig
  |  Educational level: Year I

Description: 
Maipaliwanag ang ginampanang papel ng mga Hapon sa Pilipinas nuong panahon ng Ikalawang Digmaan, maibahagi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa at makapagsulat ng isang reaction paper tungkol sa pelikulang pinanood at talakayang kanilang napakinggan sa klase.

I.   Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

ARALING PANLIPUNAN 4: Developing A Good Spending Plan
  |  Educational level: Year IV

Description: 
This lesson focuses on learning how to spend money wisely and how much you can save if you allot a portion of saved-money for savings. money and how much do they save if they are allotting a portion of it for savings.

 

 

 

 

I. In this lesson, the students shall be able to: