Mga Uri ng Pamahalaan sa Asya

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 12: SISTEMANG PULITIKAL SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga sistemang pulitikal na itinatag ng mga Asyano. Tatalakayin sa modyul na ito ang mga sumusunod na aralin: Aralin 1: Mga Uri ng Pamahalaan sa Asya Aralin 2: Ang Sistemang Pulitikal ng Ilang Bansa sa Asya Aralin 3: Mga Katangian ng Mabuting Pinuno

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANL