Rebolusyong Siyentipiko

Project EASE Araling Panlipunan III Modyul 13: REBOLUSYONG SIYENTIPIKO AT INDUSTRIYAL
  |  Educational level: Year III

Description: 
Noong ika-16 na siglo, ay lumaganap ang panibagong kaisipan sa tulong ng mga imbensiyon at pagsusuri ng mga siyentipikong gaya nina Nicolaus Copernicus at Galileo Galilei. Ito ang naging pasimula ng mga Makabagong Kaisipan o naging kilala sa katawagang Rebolusyong Siyentipiko. Sinundan ito ng mga inobasyon at pagtuklas ng mga makabagong gamit na nagpabilis sa produksiyon ng mga Europeo at nagpatatatag ng kanilang komersiyo, kalakalan at pangkabuhayan.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN