Muling Pagsilang

Project EASE Araling Panlipunan III Modyul 11: ANG RENAISSANCE (MULING PAGSILANG)
  |  Educational level: Year III

Description: 
Mapupukaw ang iyong kaalaman sa modyul na ito kung paano namulat ang tao sa katotohanang mahalaga ang pagkatao at sa mahalagang nagagawa nila. Binigyan diin at inimulat ng Renasimyento kung paano sinikap ng tao na linangin ang kanyang mga potensyal sa paggamit ng pag-iisip, pangangatwiran at pag-eeksperimento na siya naming nagsulong sa pag-unlad ng kilusang intelektual at humanistikong pag-aaral. Sa modyul na ito, mababatid mo kung ano nga ba ang tinatawag nating Renaissance, mga salik na nagbigay-daan sa sa kilusang ito, ang paglaganap ng humanismo at higit sa lahat ang kahalagahan nito sa kasaysayan.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN