Monarkiya

Project EASE Araling Panlipunan III Modyul 10: BOURGEOISIE, MERKATILISMO AT MONARKIYANG NASYONAL
  |  Educational level: Year III

Description: 
Sa pagbagsak ng Panahong Piyudal, muling umigting ang kapangyarihan ng mga hari o monarkiya. Nabago ang nakagisnang pamumuhay sa aspetong pangkabuhayan, pang-pulitikal at pang-sosyokultural. Sa modyul na ito ay tatalakayin ang paglakas ng bourgeoisie o panggitnang uri ng lipunan. Bunga ng pagbabago sa aspetong pangkabuhayan isinilang ang sistemang merkantilismo at ang pagyaman ng mga mangangalakal na nagbigay-daan naman sa pagtatatag ng Monarkiyang Nasyonal. Bibigyang pansin sa modyul na ito ang mga paksang iyan.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN