imperyalismo

Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 7: ANG PAGLAGANAP NG KOLONYALISMO AT SIMULA NG IMPERYALISMO SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Sa dahilang marami ang mga magagandang naging ulat ng mga Europeong nakapaglakbay sa rehiyon ng Asya at tuwiran nilang naobserbahan ang mahusay na produksyon ng seda, pagtatanim ng palay, at paggawa ng mga aklat, armas, at sasakyang pandagat, maging ang mga modelong estado gaya ng mga Imperyo ng Tsino at Hapon ay naging motibasyon para sa kanila na ipagpatuloy ang pagpapalaki ng kanilang mga sakop sa rehiyon ng Asya.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN