Europeo sa Asya

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 6: KOLONYALISMO TUNAY NA MOTIBO SA PAGPUNTA NG MGA EUROPEO SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Tinalakay natin ang mga salik na nagbunsod sa mga Europeo upang magtungo sa Asya. Sa ating pagsusuri, nakita natin na ang pangunahing layunin sa pagsikap nilang makapunta sa Asya ay pang-ekonomiya. Kung nagpalaganap man sila ng relihiyon, ito ay pumapangalawang layunin lamang. Sa modyul na ito ay maliliwanagan ka sa tunay na motibo sa pagpunta ng mga Europeo sa Asya. Ano naman kaya ang naging katugunan ng Asyano sa pagpunta ng Europeong ito? Kaya subaybayan natin ang mga pangyayari sa mga sumusunod sa aralin. May tatlong araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Anyo ng Kolonyalismo Aralin 2: Pagtugon sa Kolonyalismo Aralin 3: Epekto ng Kolonyalismo sa Asya

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN