Ang Pananakop

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 5: MGA DAAN NG PANANAKOP
  |  Educational level: Year II

Description: 
Maaaring nagtataka ka kung bakit maraming Europeong bansa ang nakasakop sa mga bansa sa Asya. Napakalayo ng Europa sa mga bansa sa Asya pero nakarating pa rin sila at nagsakop pa ng mga teritoryo. Ang pananakop na ito ay nagdulot ng maraming pagbabago sa buhay ng mga Asyano - mga mabuti at di-mabuting pagbabago. Isa-isahin natin ang mga pangyayaring naganap at nagbigay daan sa pagdating ng mga Europeo sa Asya. May limang araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito: Aralin 1: Pakikipagsapalaran ni Marco Polo Aralin 2: Mga Krusada Aralin 3: Ang Pagbagsak ng Constatinople Aralin 4: Ang Pagpapaligsahan ng mga Bansang Europeo sa Kapangyarihan Aralin 5: Renaissance at Rebolusyong Komersyal

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN