Pag-unlad ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya

Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 4: ANG PAG-UNLAD NG SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA
  |  Educational level: Year II

Description: 
Ang modyul na ito ay tungkol sa pag-unlad ng sinaunang kabihasnan sa Asya.Matututunan mo dito ang mahahalagang pangyayari sa pag-unad ng kabihasnan sa iba’t ibang bahagi ng Asya. Kasama din dito ang epekto ng mga sinaunang kabihasnan sa pagbuo ng iba pang kabihasnan tulad ng sa Timog Silangang Asya at higit sa lahat ay malalaman mo ang mga kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa ating pamumuhay.

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I