Batas Marsyal ni Pangulong Marcos. Project Ease

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 17: ANG PILIPINAS SA ILALIM NG BATAS MILITAR
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, liliwanagin sa iyo ang mga dahilan ng pagkadeklara ng Batas Marsyal ni Pangulong Marcos at ang mga pagbabagong naganap sa panahon ng Batas Militar.Gagabayan ka ng modyul sa pagdedesisyon kung nararapat o hindi ang batas militar sa ating bansa. Subalit nasa iyo pa rin ang huling paspapasya.Ang matututunan mo sana sa modyul na ito ay magsilbing aral upang hindi na maulit ang masamang karanasan nating mga Pilipino. May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Ang Batas Marsyal at Mga Dahilan sa Pagdedeklara Nito Aralin 2: Ang Awtoritaryanismong Konstitusyonal ng Pamahalaang Marcos Aralin 3: Mga Pagbabagong Dulot ng Batas Marsyal

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I<