Panahon ng Hapon

Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 15: PANANAKOP NG HAPON AT REAKSYON NG MGA PILIPINO
  |  Educational level: Year I

Description: 
Sa modyul na ito, itutuloy natin ang pag-aaral ng mga kaganapan noong panahon ng Hapon. Sisikaping sagutin ng modyul ang mga tanong na ito: ano ang uri ng pamamahala ng mga Hapon at ano ang pamamaraan ng mga Pilipino upang labanan ang kanilang karahasan? Ano ang mga ipinakitang kabayanihan ng mga Pilipino na magsisilbing halimbawa sa mga kabataan sa ngayon? May tatlong aralin sa modyul na ito: Aralin 1: Mga Motibo ng Hapon sa Pagsakop sa Pilipinas Aralin 2: Pamamahala at Pamamalakad ng mga Hapon Aralin 3: Pagkilos at Pakikilaban ng mga Pilipino

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I