Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 06: DISTRIBUSYON AT ALOKASYON

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN IV

Modyul 06 : Distribusyon at Alokasyon


Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga
sumusunod:

 


    1. Matutukoy ang kahulugan ng distribusyon at mga salik na nakaapekto
dito;
    2. Maipaliwanag ang kahulugan ng demand at suplay at ang pagkakaiba
ng mga ito;
    3. Masusuri ang epekto ng presyo at salik na di-presyo sa demand at
suplay ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan;
    4. Masusuri ang mga salik ng produksyon na nakaaapekto sa suplay ng
produkto at serbisyo;
    5. Maipaliliwanag ang kuhulugan ng elastisidad at ang epekto nito sa
ekwilibriyo sa pamilihan;
    6. Maipaliliwanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng
presyo at ng pamilihan;
    7. Maikukumpara ang mga epekto ng kakulangan at kalabisan ng produkto
at serbisyo sa presyo at dami ng mga ito; at
    8. Makabuo ng konklusyon hinggil sa mga paraan upang mapanatili ang
presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan.

 

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease


AttachmentSize
Modyul 6 - Distribusyon at Alokasyon.pdf765.83 KB
Your rating: None Average: 2.5 (4 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license