Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 05: PAGKONSUMO

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN IV

Modyul 05 : PAGKONSUMO

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang
mga sumusunod:


    1. Maipaliliwanag ang konsepto ng pagkonsumo;
    2. Makagagawa ng pamantayan ng pagkonsumo batay sa aspeto ng
kulturang Pilipino;
    3. Maipaliliwanag ang mga epekto ng pag-aanunsyo sa pagkonsumo ng
mga tao;
    4. Mapatutunayan ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng
paggamit ng pamantayan sa pamimili;
    5. Maipagtatanggol ang mga karapatan at magagampanan ang mga
tungkulin ng mga mamimili; at
    6. Mabibigyang-halaga ang pagiging mabisa o hindi ng mga batas ukol
sa proteksyon ng mamimili.

 

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease


AttachmentSize
Modyul 5 - Pagkonsumo.pdf972.58 KB
Your rating: None Average: 4.3 (4 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license