Project EASE Araling Panlipunan IV Modyul 03: KAKULANGAN AT KAKAPUSAN SA PAGTUGON SA PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN IV

Modyul 03 : KAKULANGAN AT KAKAPUSAN SA PAGTUGON SA
PANGANGAILAN AT KAGUSTUHAN

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang
mga sumusunod:


    1. Maipaliliwanag ang pagkakaiba ng kakapusan sa kakulangan;
    2. Makikilala ang palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan;
    3. Masusuri ang kaibahan ng kakapusan sa kakulangan bilang batayan sa matalinong
pagdedesisyon;
    4. Matutukoy ang sanhi ng kakapusan;
    5. Makikilala ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs); at
    6. Makakabuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng mga pangangailangan batay
sa mga teorya ng pangangailangan.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease


AttachmentSize
Modyul 3- Kakulangan at Kakapusan sa Pagtugon sa Pangangaila.pdf1.37 MB
Your rating: None Average: 1.5 (2 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license