Project EASE Araling Panlipunan III Modyul 11: ANG RENAISSANCE (MULING PAGSILANG)

  |  Educational level: Year III

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN III

Modyul 11 : Ang Renaissance (Muling Pagsilang)

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo
ang mga sumusunod:


    1. Mabibigyang kahulugan ang konseptong Renaissance;
    2. Masusuri ang mga salik na nagbigay - daan sa Panahong
Renaissance;

    3. Mahihinuha ang mahalagang ginampanan ng Humanismo sa Panahon
ng Renaissance; at
    4. Mapahalagahan ang mga kontribusyon ng Renaissance sa daigdig

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 11 - Ang Renaissance _Muling Pagsilang_.pdf680.64 KB
Your rating: None Average: 4.2 (10 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license