Project EASE Araling Panlipunan III Modyul 07: KABIHASNANG KLASIKAL SA AMERIKA AT PACIFICO

  |  Educational level: Year III

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN III

Modyul 07 : KABIHASNANG KLASIKAL SA AMERIKA AT PACIFICO

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang
mga sumusunod:


    1. Matatalakay mo amg pagkabuo ng kabihasnang Amerika;
    2. Maisasaarawan mo ang mga kaganapan sa Pasipiko;
    3. Matutukoy ang mga lugar sa Amerika at Pasipiko sa map; at
    4. Mapahalagahan ang kontribusyon ng Amerika at Pasipiko sa
sandaigdigan.


Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Huwag kang mangamba sa pagsagot. May mga tulong sa pag-aaral na inihanda para
sa iyo.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 07 – Kabihasnang Klasikal sa Amerika at Pacifico.pdf882.83 KB
Your rating: None Average: 4.8 (5 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license