Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 21: PAKIKIPAG-UGNAYANG ASYANO

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN II

Modyul 21 : PAKIKIPAG-UGNAYANG ASYANO

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga
sumusunod:


  1. Matalakay ang pagkakatatag ng mga sumusunod na samahan:
      • Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
      • Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
      • Asia-Europe Meeting (ASEM)
      • Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC); at
      • Asia-Africa Summit

  2. Matutukoy ang mga layunin at bansang kasapi ng mga nabanggit na samahan;
  3. Masusuri ang mga mahahalagang nagawa ng mga nabanggit na samahan; at

  4. Maipaliliwanag ang pagpapasya ng mga samahang Asyano na hubugin ang
kanilang hinaharap na mapanatili at makapagbigay-lakas sa pagkakasatuparan ng
kanilang mga proyekto.


Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong. Huwag
kang mangamba sa pagsagot. May mga tulong sa pag-aaral na inihanda para sa iyo.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 21 - Pakikipag-ugnayang Asyano.pdf641.49 KB
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license