Project EASE Araling Panlipunan II Modyul 19: PAGTUTULUNGANG PANGREHIYON

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN II

Modyul 19 : Pagtutulungang Pangrehiyon

 Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:


  1. Makatatalakay ng iba’t ibang uri ng pagtutulungan sa mga rehiyon sa Timog-
Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya at ang pagsanib ng iba pang
bansa;
  2. Masusuri ang mga kabutihan at isyu na dulot ng pagtutulungan sa Asya; at
  3. Makapag-iisip ng mga paraan upang mapayabong ang pagtutulungan sa iba’t
ibang larangan.


Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Huwag kang mangamba sa pagsagot. May mga tulong sa pag-aaral na inihanda para
sa iyo.

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 19 - Pagtutulungang Pangrehiyon.pdf648.62 KB
No votes yet

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license