Project EASE ARALING PANLIPUNAN II Modyul 1: Heograpiya ng Asya

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN II

Modyul 1 : Heograpiya ng Asya

 

      Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang malilinang mo ang mga sumusunod na
kasanayan:


   1. Mailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng
       Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima, at “vegetation cover”
      (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest at mountainlands);

   2. Maipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko nito:
       Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya,
       Hilagang Asya, at Hilaga/Sentral Asya; at  

   3. Matataya ang mga yamang-likas ng mga rehiyon sa Asya:

       a. Matataya ang mga impluwensiya ng kapaligirang pisikal at yamang-likas ng
           mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan
           ng agrikultura, ekonomiya, panahanan, at kultura;

       b. Masusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa
           pamumuhay ng mga Asyano; at

       c. Maipapahayag ang kahalagahan  ng pangangalaga sa timbang na
          kalagayang ekolohikal ng rehiyon.

          Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong.
     Huwag kang mangamba sa pagsagot. May mga  tulong sa pag-aaral na inihanda para
     sa iyo.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
ARALIN PANLIPUNAN II Modyul 1 - Heograpiya ng Asya.pdf569.31 KB
Your rating: None Average: 3.7 (30 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license