Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 23:ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO, MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN

  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I 

Modyul 23 : Ang Pagkamamayang Pilipino, Mga Karapatan at Tungkulin


 
       Pagkatapos mong gawin ang mga pagsasanay sa modyul na ito,
   inaasahang iyong:

 

   1. Makikilala kung sino ang mamamayang Pilipino;

   2. Maipaliliwanag ang karapatang pantao;

   3. Matatalakay ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamamayan;

   4. Matutukoy ang mga karapatan ng bata, kababaihan at manggagawa;

   5. Mapapahalagahan ang mga karapatan ng bata, kababaihan at
       mangagagawa; at  

   6. Maitataguyod ang mga karapatan sa pamamagitan ng iba’t ibang
       pakikilahok sa mga prosesong panlipunan.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
ARALIN PANLIPUNAN MODYUL 23. ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO_ MGA KARAPATAN AT TUNGKULIN.pdf1.56 MB
Your rating: None Average: 3 (2 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license