Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 15: PANANAKOP NG HAPON AT REAKSYON NG MGA PILIPINO

  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I 

Modyul 15 : Pananakop ng Hapon at Reaksyon ng mga Pilipino

 

Pagkatapos ng mga araling iyan,  inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:


  1. Masusuri ang mga dahilan ng Hapon sa pagsakop sa Pilipinas;

  2. Matatalakay ang mga pagbabagong naganap noong panahon ng
      Hapones sa larangan ng pulitika, ekonomiya, panlipunan at kultura;  

  3. Matataya ang kahalagahan ng kilusang Gerilya at ang katapangan ng
      mga Pilipino; at  

  4. Mapahahalagahan ang pagsisikap ng mga Pilipino upang makamit ang
      kalayaan at maipakita ang katapatan sa demokrasya.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
ARALIN PANLIPUNAN MODYUL 15. PANANAKOP NG HAPON AT REAKSYON NG MGA PILIPINO.pdf841.42 KB
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license