Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 12: ANG PANANAKOP NG MGA AMERIKANO

  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Modyul 12 : Ang Pananakop ng mga Amerikano


   Inaasahang pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay iyong:

 

   1. Ipaliliwanag ang pinagmulan ng alitang Pilipino at Amerikano;

   2. Maipamamalas ang masusing pagsusuri sa mga pangyayari at
       patakarang sumupil sa Nasyonalismong Pilipino;

   3. Mabibigyan ng pagpapahalaga ang patakarang  Pilipinisasyon at
       pamahalaang pagsasarili na ipinatupad ng mga Amerikano;

   4. Masusuri ang mga naging impluwensya ng mga patakarang ipinatupad
       ng mga Amerikano sa pangkabuhayan at lipunang Pilipino; at

   5. Mabibigyang halaga ang mga inilunsad na Kilusang Mesianiko ng mga
       Pilipino laban sa mga Amerikano.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
ARALIN PANLIPUNAN MODYUL 12. ANG PANANAKOP NG MGA AMERIKANO.pdf1.08 MB
Your rating: None Average: 3.6 (5 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license