Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 5: ANG PAGDATING NG MGA ESPANYOL

  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Modyul 5 : Ang Pagdating ng mga Espanyol

 

     Pagkatapos mapag-aralan at gawin ang nilalaman ng modyul, inaasahang
magagawa mo ang mga sumusunod:


1. Masusuri ang mga layunin ng Espanya sa pagtungo at pagsakop sa
     Pilipinas; at

2. Mabibigyang puna ang naging reaksyon n gating mga ninunong
katutubo nang dumating ang mga Kastila.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul


Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
ARALIN PANLIPUNAN MODYUL 5. ANG PAGDATING NG MGA KASTILA.pdf586.83 KB
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license