Project EASE ARALING PANLIPUNAN I Modyul 1: ANG KASAYSAYAN: ALAMIN NATIN

  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALIN PANLIPUNAN I

Modyul 1 : Ang Kasaysayan : Alamin Natin  

   

     May tatlong araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito:

 

   Aralin 1: Mga Kwentong May Saysay

   Aralin 2: Kaugnayan ng mga Disiplinang Agham Panlipunan sa
                Kasaysayan

   Aralin 3: Kaugnayan ng Kasaysayan sa Lipunan
 

   Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo
    ang mga sumusunod:


   1. Makapagbibigay ng sariling kahulugan ng kasaysayan;

  2. Maiuugnay ang kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan;
      at

  3. Maiuugnay ang kahulugan ng kasaysayan sa lipunan.


       Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong.
    Huwag kang mangamba sa pagsagot. May mga  tulong sa pag-aaral na inihanda
    para sa iyo.

 

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Aralin Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
ARALIN PANLUPUNAN MODYUL 1. KASAYSAYAN ALAMIN NATIN.pdf713.18 KB
Your rating: None Average: 3.5 (6 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license