Project EASE FILIPINO IV Modyul 16: Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Realismo

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO IV Modyul 16 : Pagsusuri ng Akda sa Teoryang Realismo

 

     Ang iyong kaalaman sa pagsusuri—panlinggwistika, pangnilalaman at pampanitikan ay lalo pang mahahasa sa araling ito. Ang dati mong kaalaman ay maiuugnay mo sa kaalamang iyong matututuhan. Kasama na rin dito ang mga paghahanguan ng iyong kasagutan.

Ano ang matututunan mo?

Naipahahayag ang sariling saloobin batay sa mga pangyayaring napapaloob sa akda

 

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Fil IV Modyul 16 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Realismo.pdf196.48 KB
Your rating: None Average: 4.2 (6 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license